KABİR ADABI

  • Abdestli olmak.
  • Muvakkaten de olsa dünya meşgalesini içinden atıp âhireti düşünmek ve dünyanın fani olduğunu, kısa bir zaman sonra şu kara toprağın altına gireceğini hayâl etmek.
  • Kabir sahibi hayatta olsaydı ona ne kadar yaklaşması uygun ise o kadar kabrine yaklaşmak.
  • Yanına vardığında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in uyguladığı gibi selâm vermek. (Bu yurtta bulunan Mü'mîn ve Müslümanlara selâm olsun İnşaAllah biz de size yetişiriz. Bizler ve sizler için Yüce Allah'tan afiyet dilerim.)
  • Kabrin yanında Kur'ân-ı Kerîm okuyarak Yüce Allah'ın affı ve mağfireti için dua etmek.

Kabir Ziyaretinin Mekruhları Şunlardır :
  • Yukarda zikredilen sünnetleri terk etmek.
  • Yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak.
  • Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in kabri şerifi de olsa onun taş ve demirlerini öpmek, onlara yapışıp asılmak ve elleri oraya koymak, taş yada topraktan medet ummak.
  • Kabrin yanında mum yakmak, çaput bağlamak, para atarak dilek dilemek.
Beyşehir Mezarlık Bilgi Sistemi Kabir Âdâbı Beyşehir Mezarlıkları Beyşehir Ölüm İstatistikleri Beyşehir Mezar Arama Motoru Beyşehir Mezarlıklar Yönetimi İletişim